komplexné služby

personalistika a mzdy

Personalistika  a spracovanie miezd zamestnancov je pre podnikateľské subjekty jednou z kľúčových úloh.

Našim klientom ponúkame v mzdovej a personálnej agende  poradenstvo v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania …

Mzdová agenda

… poradíme Vám pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov. Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty. Podpísaním plnomocenstva nemusíte chodiť na poisťovne. Všetky starosti za Vás preberáme.

 

Outsourcing mzdovej agendy je u nás lacnejší, ako keď ho robíte interne.

 

Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti :

 • mesačné spracovanie miezd
 • elektronický prenos dochádzkového systému
 • výplatné pásky – diskrétne pásky v papierovej podobe alebo emailom zaheslované
 • možnosť úhrady miezd za vás, prípadne zaslanie súboru priamo pre vaše internetové bankovníctvo
 • automatický prenos účtovného dokladu do vášho účtovného systému
 • registrácia na úradoch – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad
 • prihlášky a odhlášky do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • zasielanie mesačných výkazov platieb DSS
 • spracovanie evidenčných listov
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu za zamestnancov

 

Vyhotovujeme navyše:

 

 • pracovné zmluvy a dodatky k pracovným zmluvám
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • vystavenie rôznych potvrdení a dokumentov zamestnancov na požiadanie potvrdenia pre zamestnancov
 • pomoc pri tvorbe interných smerníc týkajúcich sa mzdovej agendy a nastavení procesov
 • vyplnenie štatistických výkazov
 • spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

ceny vám nastavíme na mieru

Cena

Uvedené ceny sú len orientačné.

Konečná cenová kalkulácia je stanovená na základe vzájomnej dohody po dostatočnom oboznámení sa s celou agendou.

 

„  Urobte maximum čo môžete a život neberte príliš vážne.  “

Will Roger