komplexné služby

DANE, DAŇOVÉ PRIZNANIA

Urobíme Vám daňové priznanie podľa potreby, navrhneme  daňovú optimalizáciu a vypracujeme daňový kalendár.

Podpísaním plnomocenstva nemusíte chodiť na daňový úrad. Všetky starosti za Vás preberáme my.

Daňová agenda

Komplexne spracujeme:

  • Daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
  • Daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
  • Daňové priznania k dani z príjmu PO
  • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel

 

Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú všetky zákonnom určené výkazy:

 

  • Výkaz o majetku a záväzkoch
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • Poznámky
  • Cash Flow
  • Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
  • Výkaz ziskov v skrátenom alebo plnom rozsahu

ceny vám nastavíme na mieru

Cena

Uvedené ceny sú len orientačné.

Konečná cenová kalkulácia je stanovená na základe vzájomnej dohody po dostatočnom oboznámení sa s celou agendou.

 

“ Uzatvárať nové dlhy nie je spôsob, ako platiť staré. „

George Washington