KONTAKT


EKOPROFESS, s.r.o.

Kemi 629/11
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 47 186 674
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 59312/L

Spoločník a konateľ: Ing. Barbara Nejedlá
e-mail: ekoprofess@ekoprofess.eu
tel: +421 911 074 574