KONTAKT

Obchodné meno: EKOPROFESS, s.r.o.
Sídlo: Kemi 629/11, 031 04 Liptovský Mikuláš
Prevádzka: Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47 186 674
Konateľ: Ing. Barbara Nejedlá
Tel.: + 421 911 074 574