sme neustále po ruke

kontaktné údaje

SÍDLO FIRMY

Kemi 629/11

031 04 Liptovský MIkuláš

IČO: 47 186 674

IČ DPH: SK2023793772

 

 

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.ú.: SK11 1100 0000 1217 5240 02

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom na Okresnom súde Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 59312/L.

KANCELÁRIA

Ing. Barbara Nejedlá, konateľ

Garbiarska 905

031 04 Liptovský Mikuláš

Budova za OC Jasná – parkovanie 90 min. ZDARMA

Email:   info@ekoprofess.sk

Mobil:   0911 074 574