komplexné služby

FINANČNÉ PORADENSTVO

Riešite úvery, potrebujete pri novozaloženej spoločnosti nastaviť účtovný systém, kalkulácie či sklady? S tým všetkým Vám pomôžeme. Oporou Vám budeme i pri kontrole, alebo rekonštrukcii celého účtovníctva.

Dobrá rada nad zlato …

Vyhotovenie podkladov pre potreby bánk:

Pomôžeme Vám pri vyhotovení podkladov pre potreby bánk. Jedná sa o tabuľky,  ktoré sú potrebné napríklad pre získanie pôžičiek, pravidelné monitorovanie činnosti spoločnosti, výsledky firmy, rôzne ukazovatele a prognózy.

 

Ekonomické poradenstvo:

V oblasti ekonomického poradenstva poskytujeme služby ako napríklad, vypracovanie finančných analýz, zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledky hospodárenia podľa Vašich požiadaviek, poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy.

 

Skladové hospodárstvo:

Ponúkame vedenie skladov a skladového hospodárstva. Komplexný systém skladových pohybov viazaný na evidenciu skladových a materiálových kariet. Skladové pohyby sú tesne napojené na objednávkový a fakturačný modul.

 

Rekonštrukcia účtovníctva a účtovný dohľad:

Ak máte pochybnosti či je Vaše účtovníctvo vedené správne, prekontrolujeme Vám ho a po vzájomnej dohode i zrekonštruujeme.

“ Zodpovednosti zajtrajška nemôžete uniknúť tým, že sa jej dnes vyhnete. „

Abraham Lincoln